OTİM

OTİM - Baku Medical Plaza

   Ortopediya və Travmatologiya, İdman Cərrahiyyəsi və Fizioterapiya Mərkəzi,  Baku Medical Plazanın nəzdində yaradılmışdır. Dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsində ən müasir tibbi avadanlıqlar tətbiq edilməklə yanaşı, beynəlxalq təcrübəyə malik həkimlər fəaliyyət gostərir.

Bu mərkəzdə aşağıdakı ortopedik və travmatoloji xidmət verilir:

  • Ətraflarda Mikrocərrahi Əməliyyatlar.
  • Artroksopik Əməliyyatlar: Çiyin, Dirsək, Əl-Bilək, Diz, Aşıq-Baldır Oynaqlarında (Rotator Cuff, Bankart, ACL/PCL, TFCC yırtığı, Menisklərin və Qığırdağın Cərrahi xəstəlikləri və s.)
  • Oynaqların Endoprotezləşdirilməsi: Bud-çanaq, Diz, Aşıq-baldır, Çiyin, Dirsək Oynaqlarında (birincili və revizion cərrahiyyəsi)
  • Ortopedik Onkologiya və İnfektif cərrahi xəstəlikləri: Ətrafların Sümük və Yumşaq toxumalarının Xoş xassəli və Bəd xassəli şişlərinin Cərrahi müalicəsi, Tumor Rezeksion Protezlərlə, Damarlı Sümük Qreftləri ilə Ətraf Qoruyucu (Limb Salvage) Cərrahiyyənin aparılması, Septik artrit, Osteomielitlərin cərrahi müalicəsi və s.
  • Əl Cərrahiyyəsi: Vətər, Damar, Sinir kəsikləri, Vətər transverləri, Dərin və Səthi əl yaralanmaları, Replantasiyalar, Əlin Anadangəlmə anomaliyaları, Karpal sümüklərin və falanksların travması (sınıq, çıxıq, deformasiya), Karpal/Kubital Tunel sindromu, Baş barmağın və barmaqların cərrahi digər xəstəlikləri
  • Travmalar, Deformasiya Cərrahiyyəsi: İzolə və Müştərək Travmalar, Sınıqların Açıq və Qapalı Fiksasiyası, Çıxıqların Cərrahi və Konservativ müalicəsi, Sümük sınıqları sonrasında qaynamama (psevdoartrozlar) və deformasiyaların cərrahi müalicəsi, Ətraflarda Qısalıqların cərrahi müalicəsi və s.
  • Ayağın Cərrahi Xəstəlikləri: Halluks valgus, Halluks rigidus, Freiberg xəstəliyi, Morton Neyroması, Pes Planus(yastıayqlılıq), Pes Cavus, Çəkic barmaq və s.
  • Pediatrik Ortopediya: Bud-Çanaq Oynağının Anadangəlmə çıxığı, PEV (Əyripəncəlilik), Pediatrik travmalar və s.
  • Onurğa Xəstəlikləri : Kifoz, Skolioz, Fəqərə sınıqları, Disk yırtıqları, Spinal stenoz və s. onurğanın disk və sümük patologiyaları.

 

Mərkəzimizdə Türkiyə Respublikasında təhsil almış və işləmiş həkimlər fəaliyyət göstərir:

Uzman Dr. Vüsal Mahmudov - Ege Universiteti məzunu ( BMP Babək filialı )

Uzman Dr. Şəhriyar B. Fətullayev - Ankara Universiteti məzunu ( BMP Mərkəz filialı )